Written by Anon.

171. Jesus roep my as 'n sonstraal

1
Jesus roep my as 'n sonstraal
Om dag vir dag te skyn;
Ek moet Horn trag te behae
In skool of huis of plein.

KOOR
'n Sonstraal, 'n sonstraal,
Jesus roep my as 'n sonstraal;
'n Sonstraal, 'n sonstraal,
Ek wil Sy sonstraaltjie wees.

2
Jesus wil hĂȘ ek moet vriendlik
En lief vir elkeen wees,
Dat hul kan sien hoe gelukkig
Sy kindertjies kan wees.

KOOR

3
0 Here Jesus, kom help my
En hou my hartjie rein,
Dat ek U goedheid kan meedeel
En altyd vir U skyn.

KOOR

4
Jesus se sonstraal wil ek wees -
Ek kan, as ek probeer -
Ek dien Horn oomblik na
oomblik,
Dan leef ek met my Heer.

KOOR